ART-DESIGN

Cool Steampunk Sculptures by Arturas Tamasauskas (24 photos)

Lithuanian artist Arturas Tamasauskas creates cool steampunk sculptures from metal parts.
Arturas-Tamasauskas-steampunk-sculptures (1)

Arturas-Tamasauskas-steampunk-sculptures (2)

Arturas-Tamasauskas-steampunk-sculptures (3)

Arturas-Tamasauskas-steampunk-sculptures (4)

Arturas-Tamasauskas-steampunk-sculptures (5)

Arturas-Tamasauskas-steampunk-sculptures (6)

Arturas-Tamasauskas-steampunk-sculptures (7)

Arturas-Tamasauskas-steampunk-sculptures (8)

Arturas-Tamasauskas-steampunk-sculptures (9)

Arturas-Tamasauskas-steampunk-sculptures (10)

Arturas-Tamasauskas-steampunk-sculptures (11)

Arturas-Tamasauskas-steampunk-sculptures (12)

Arturas-Tamasauskas-steampunk-sculptures (13)

Arturas-Tamasauskas-steampunk-sculptures (14)

Arturas-Tamasauskas-steampunk-sculptures (15)

Arturas-Tamasauskas-steampunk-sculptures (16)

Arturas-Tamasauskas-steampunk-sculptures (17)

Arturas-Tamasauskas-steampunk-sculptures (18)

Arturas-Tamasauskas-steampunk-sculptures (19)

Arturas-Tamasauskas-steampunk-sculptures (20)

Arturas-Tamasauskas-steampunk-sculptures (21)

Arturas-Tamasauskas-steampunk-sculptures (23)

Arturas-Tamasauskas-steampunk-sculptures (25)

Arturas-Tamasauskas-steampunk-sculptures (26)

Pin It on Pinterest