ART-DESIGN

Horror Makeup By David Harris (38 photos)

Amateur makeup artist David Harris creates incredibly realistic “injuries”.
David-Harris-makeup (38)

David-Harris-makeup (37)

David-Harris-makeup (36)

David-Harris-makeup (35)

David-Harris-makeup (34)

David-Harris-makeup (33)

David-Harris-makeup (32)

David-Harris-makeup (31)

David-Harris-makeup (30)

David-Harris-makeup (29)

David-Harris-makeup (28)

David-Harris-makeup (27)

David-Harris-makeup (26)

David-Harris-makeup (25)

David-Harris-makeup (24)

David-Harris-makeup (23)

David-Harris-makeup (22)

David-Harris-makeup (21)

David-Harris-makeup (20)

David-Harris-makeup (19)

David-Harris-makeup (18)

David-Harris-makeup (17)

David-Harris-makeup (16)

David-Harris-makeup (15)

David-Harris-makeup (14)

David-Harris-makeup (13)

David-Harris-makeup (12)

David-Harris-makeup (11)

David-Harris-makeup (10)

David-Harris-makeup (9)

David-Harris-makeup (8)

David-Harris-makeup (7)

David-Harris-makeup (6)

David-Harris-makeup (5)

David-Harris-makeup (4)

David-Harris-makeup (3)

David-Harris-makeup (2)

David-Harris-makeup (1)

Pin It on Pinterest